Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 83f ustawy o ochronie przyrody, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w następujących przypadkach...

Zasady usuwania drzew i krzewów z nieruchomości osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

W przypadku zamiaru usunięcia drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonać zgłoszenia...

Zasady usuwania drzew i krzewów przez inne podmioty i na cele związane z działalnością gospodarczą

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części niewpisanej do rejestru zabytków może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta gminy na wniosek posiadacza nieruchomości...

Zasady usuwania drzew z lasów prywatnych

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Zgierzu sporządziło w 2017 roku Uproszczone Plany Lasów położonych na terenie Gminy Głowno...

Zasady usuwania drzew i krzewów z pasów drogowych

W celu usunięcia drzew lub krzewów rosnących w pasach drogowych należy złożyć stosowny wniosek do zarządcy drogi, lub Urzędu Gminy...

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.