Nagłówek

Treść strony

W Boczkach Domaradzkich zrealizowano projekt sołecki dofinansowany przez Województwo Łódzkie

8DW9UFZ7WAES4AAAAASUVORK5CYII=

W dniu 30 maja 2017 Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród projektów zakwalifikowanych do dotacji znalazł się projekt sołectwa Boczki Domaradzkie, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.:

„WYKREUJMY własne zacisze”.

Gmina Głowno otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji tego projektu.

Całkowity koszt projektu: 11 000,00 zł

W tym:

5 000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego

5 700,00 zł - środki własne Gminy Głowno

300,00 zł - środki własne mieszkańców wsi Boczki Domaradzkie

     Projekt realizowany był od 1 lipca do 15 września 2017 roku i polegał na zagospodarowaniu terenu wokół lokalnej jednostki OSP poprzez budowę altany wraz z nasadzeniami krzewów oraz rewitalizacji wnętrza budynku strażnicy, co pozwoliło poprawić atrakcyjność tego miejsca dla mieszkańców i upiększyć otoczenie strażnicy. Teren lokalnej jednostki OSP stanowi jedyne miejsce na terenie sołectwa, które może być wykorzystywane przez lokalną społeczność do wspólnych działań i spotkań. Dzięki realizacji projektu, na placu przy budynku OSP została ustawiona altana, powstał skalniak oraz zostały posadzone krzewy, dzięki czemu otoczenie zyskało nowy i atrakcyjny wygląd. W ramach realizacji projektu zostało również odmalowane wnętrze jednej z sal w budynku OSP, co poprawiło jego funkcjonalność i zachęci lokalną społeczność do częstszych wspólnych spotkań, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Zasadniczym celem projektu była jednak poprawa integracji mieszkańców i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wspólną pracę starszych i młodszych członków społeczeństwa przy wykonywaniu zadań związanych z projektem.

     Wspólna realizacja projektu wpłynęła na aktywizację społeczną mieszkańców i zintegrowanie lokalnej społeczności, a poprawa wyglądu otoczenia zachęciła do wspólnego korzystania z placówki, odpoczywania na ustawionych przed nią ławeczkach i wspólnych rozmów na świeżym powietrzu oraz w odnowionej sali.

 • autor: Maciej Olejniczak, data: 2017-09-27

Fotogaleria:

 • 1. Przygotowanie terenu pod kostkę brukową
 • 2. Układanie kostki brukowej
 • 3. Malowanie ścian sali
 • 4. Malowanie podłogi sali
 • 5. Budowa altany
 • 6. Budowa skalniaka
 • 7. Skalniak
 • 8. Efekt końcowy – sala w OSP
 • 9. Efekt końcowy na zewnątrz
 • 10. Spotkanie integracyjne

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.06

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.