Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Gmina Głowno zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w 2019 roku, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na podstawie umowy zawartej w dniu 09.07.2019 r. Gmina Głowno otrzyma dotację w ramach zadania:

Nazwa zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2019 roku”.

Wartość ogólna zadania: 37 962,86 zł netto.

Wysokość dofinansowania: dotacja do kwoty 34 166,00 zł

Zakres projektu:

Projekt „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2019 roku" zakłada usunięcie  wyrobów zawierających azbest - demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie 5,472 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu 3 posesji położonych na terenie gminy Głowno oraz usunięcie wyrobów zawierających azbest - zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie 95,28 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu 33 posesji położonych na terenie gminy Głowno. Dzięki temu możliwa będzie likwidacja wpływu azbestu na zdrowie ludzi. Realizacja zadania wpłynie na wzrost jakości poziomu życia, pracy i wypoczynku w gminie a także na podniesienie atrakcyjności gminy i statusu ekonomicznego mieszkańców.

Zadanie jest dofinansowane i realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach naboru wniosków z dziedziny Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi

Więcej informacji na temat dofinansowań i działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można uzyskać na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2019-07-11

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.