Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie Głowieńskim obchodziła jubileusz 100-lecia powstania

   Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 10 czerwca 2018 r. na placu przy strażnicy. Całą uroczystość prowadził Tomasz Kubiak, zaś rolę dowódcy oddziałów strażackich pełnił komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Mariusz Bigos. Wokół placu ustawiły się poczty sztandarowe jednostek strażackich, druhowie z Popowa Głowieńskiego oraz druhowie z pozostałych jednostek OSP: z Głowna, Ostrołęki, Woli Zbrożkowej, Boczek Domaradzkich, Lubiankowa, Mąkolic, Domaradzyna, Ziewanic, Woli Gosławskiej, Stary Waliszew oraz Janinowa.

Główne uroczystości rozpoczęły się złożeniem przez Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Mariusza Bigosa  meldunku o gotowości do rozpoczęcia obchodów  100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Głowieńskim V-ce Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi Tadeuszowi Cisowskiemu.  Po przeglądzie pododdziałów na strażackim podnośniku uniesiono flagę państwową oraz  zagrano i odśpiewano Hymn Polski.
Po słowach powitania skierowanych do zaproszonych gości przez Prezesa Mirosława Rzeźnika, został przybliżony wszystkim zebranym rys historyczny jednostki w Popowie Głowieńskim. Pan Prezes przedstawił historię od momentu kiedy podjęto inicjatywę powołania do istnienia OSP Popów Głowieński do chwili obecnej. Wymienił twórców, kolejnych Prezesów oraz władze samorządowe, które współdziałały w tworzeniu i budowie budynku obecnej strażnicy.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie jednostce nowego sztandaru. Najpierw jednak stary sztandar został odprowadzony do izby pamięci. Następnie odbyła się ceremonia nadania nowego sztandaru. Ponieważ fundatorami nowego sztandaru są druhny i druhowie jednostki OSP w Popowie Głowieńskim oraz mieszkańcy okolicznych wsi w ich imieniu symbolicznego wbicia gwoździa w drzewiec dokonały następujące osoby: Prezes OSP w Popowie Głowieńskim dh Mirosław Rzeźnik, Leszek Potakowski – przedstawiciel wsi Popówek Włościański, Krzysztof Marciniak- przedstawiciel wsi Popów, Kapka Henryk – sołtys wsi Karnków, Krzysztof Piestrzeniewicz – sołtys wsi Mięsośnia oraz Wiesław Dziedziela – sołtys wsi Władysławów Popowski. Następnie Ksiądz Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Starym Waliszewie Andrzej Wacławiak dokonał poświęcenia sztandaru a Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Głownie dh Sławomir Becherka odcztał akt nadania. Wręczenia sztandaru i przekazania go pocztowi sztandarowemu dokonał  V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi Tadeusz Cisowski. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie odznaczyło  jednostkę OSP w Popowie Głowieńskim Złotym Znakiem Związku.

Złoty znak Związku jest to najwyższe odznaczenie Związku OSP RP – ustanowione w 1922 roku przez Radę Naczelną Głównego Związku Straży Pożarnych. Odznaczona może być zasłużona osoba, instytucja lub OSP z co najmniej 100 letnią udokumentowaną historią.

Następnie zasłużonych strażaków udekorowano Złotymi, Srebrnymi, Brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa, a także odznakami Wzorowego Strażaka oraz za wysługę lat.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie nadało:

Złoty Znak Związku dla: Druha Jerzego Karbowiaka.  

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla: Druha Szymczaka Mariusza.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla: Druha Grzegorza Snuszki i Druha Tomasza Szkopiaka.

Brązowy  Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla: Druha Szymona Stopczyńskiego i Druha Sylwestra Palińskiego.

Odznakę Strażak Wzorowy dla: Druhów: Krzysztofa Kucharczyka, Huberta Pakuły, Przemysława Ptasińskiego i Wiktora Matejczyka.

Następnie zostały wręczone odznaki za wysługę lat druhną i druhom:

60 lat - druh Kostrzewa Józef  i druh Karbowiak Jerzy;

50 lat – druhny: Janina Pakuła i Teresa Ptasińska, druhowie: Zdzisław Romanowicz, Bujała Stanisław i Kucharczyk Andrzej;  

45 lat – druhny: Wanda Kaźmierczak i Dębska Waleria, druhowie: Jerzy Kaźmierczak i Mirosław Wożniak;

40 lat – druhowie: Mirosław Rzeźnik i Henryk Kapka;

35 lat – druhowie: Sławomir Karbowiak, Jerzy Jóźwiak, Adam Kłębik, Piotr Zajączkowski i Sławomir Pakuła;

30 lat – druhny: Danuta Patos i Maryla Rzeźnik, druhowie: Krzysztof Ptasiński, Marek Jóźwiak, Mirosław Gudaj, Jarosław Dębski, Konrad Flisiak i Edmund Bereżewski;

25 lat – druhna:  Halina Ptasińska, druhowie: Grzegorz Pakuła, Wojciech Kaźmierczak, Tadeusz Krzysztofczyk, Mirosław Stolarczyk i Szymon Stopczyński;

20 lat druhny: Anna Pakuła, Jolanta Kaźmierczak i  Elżbieta Jóźwiak, druhowie: Tomasz Szkopiak, Marian Szadkowski, Mariusz Szadkowski, Henryk Bursiak, Grzegorz Snuszka, Tomasz Kucharczyk, Tomasz Szkopiak, Mariusz Szymczak, Tomasz Łukasik i Jan Imiołek;  

15 lat – druhny: Bożena Bursiak, Halina Dziedziela, Aneta Dębska, Marzena Doardo i Grażyna Szadkowska, druhowie: Jarosław Kucharczyk, Krzysztof Kucharczyk, Hubert Pakuła, Marcin Patos i Bartosz Rzeźnik;

10 lat - druhny Paulina Patos, Agata Jóźwiak, Monika Łukasik i Monika Szadkowska, druhowie: Wiktor Matejczyk, Bogdan Jarota, Sylwester Paliński, Przemysław Ptasiński, Mariusz Kucharski i Jarosław Romanowicz;

5 lat – druhowie: Wiktor Potakowski, Marcin Kaźmierczak, Krzysztof Fortuna, Mariusz Jóźwiak, Patryk Zgierski i Marcin Wawrzyn.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie  postanowił  uhonorować i podziękować za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki na przestrzeni ostatnich lat następującym osobom: Bogdan Jarota – Starosta Zgierski, Marek Jóźwiak – Wójt Gminy Głowno, Halina Dziedziela – Przewodnicząca KGW w Władysławowie Popowskim oraz Marzena Doardo – Przewodnicząca KGW w Popowie Głowieńskim.

Po ceremonii wręczania odznaczeń gratulacje i życzenia dla strażaków jednostki w Popowie Głowieńskim złożyli:  Poseł na Sejm Marek Matuszewski, Zbigniew Zagajewski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Za-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Woźniak, V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi Tadeusz Cisowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Zgierzu i członek Zarządu Wojewódzkiego dh Andrzej Ruciński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu st.bryg. Zbigniew Grzelak,  Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak, Komendant Komisariatu Policji w Głownie Bogusła Gorący, Prezes Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Głownie Wiesław Stolarczyk, Za-ca Dyrektora KRUS w Łodzi Tomasz Jędrzejczak, Prezes Stowarzyszenia LGD POLCENTRUM Aneta Królikowska oraz Dyrektor Zespołu Szolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim Krzysztof Fortuna.
Wszystkim strażakom dziękowano za ich trud, zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Praca strażaka skupia się wielu płaszczyznach i jest widoczna w gminie.

 • autor: Anna Marciniak, data: 2018-06-11

Fotogaleria:

 • IMG_0001
 • IMG_0002
 • IMG_0003
 • IMG_0004
 • IMG_0006
 • IMG_0008
 • IMG_0009
 • IMG_0010
 • IMG_0012
 • IMG_0013
 • IMG_0014
 • IMG_0015
 • IMG_0018
 • IMG_0020
 • IMG_0021
 • IMG_0022
 • IMG_0024
 • IMG_0025
 • IMG_0027
 • IMG_0028
 • IMG_0029
 • IMG_0030
 • IMG_0031
 • IMG_0032
 • IMG_0033
 • IMG_0034
 • IMG_0035
 • IMG_0036
 • IMG_0037
 • IMG_0038
 • IMG_0039
 • IMG_0040
 • IMG_0041
 • IMG_0042
 • IMG_0043
 • IMG_0044
 • IMG_0045
 • IMG_0046
 • IMG_0047
 • IMG_0048
 • IMG_0049
 • IMG_0050
 • IMG_0051
 • IMG_0052
 • IMG_0053
 • IMG_0054
 • IMG_0055
 • IMG_0056
 • IMG_0057
 • IMG_0058
 • IMG_0059
 • IMG_0060
 • IMG_0061
 • IMG_0062
 • IMG_0065
 • IMG_0066
 • IMG_0067
 • IMG_0068
 • IMG_0069
 • IMG_0070
 • IMG_0071
 • IMG_0072
 • IMG_0073
 • IMG_0074
 • IMG_0076
 • IMG_0077
 • IMG_0078
 • IMG_0079
 • IMG_0080
 • IMG_0081
 • IMG_0082
 • IMG_0084
 • IMG_0085
 • IMG_0086
 • IMG_0087
 • IMG_0088
 • IMG_0089
 • IMG_0090
 • IMG_0091
 • IMG_0092
 • IMG_0093
 • IMG_0094
 • IMG_0095
 • IMG_0096
 • IMG_0097
 • IMG_0098
 • IMG_0099
 • IMG_0100
 • IMG_0101
 • IMG_0102
 • IMG_9905
 • IMG_9906
 • IMG_9907
 • IMG_9908
 • IMG_9909
 • IMG_9910
 • IMG_9911
 • IMG_9912
 • IMG_9913
 • IMG_9914
 • IMG_9915
 • IMG_9916
 • IMG_9917
 • IMG_9919
 • IMG_9921
 • IMG_9922
 • IMG_9923
 • IMG_9924
 • IMG_9925
 • IMG_9926
 • IMG_9927
 • IMG_9928
 • IMG_9929
 • IMG_9930
 • IMG_9931
 • IMG_9932
 • IMG_9933
 • IMG_9934
 • IMG_9935
 • IMG_9936
 • IMG_9937
 • IMG_9938
 • IMG_9940
 • IMG_9941
 • IMG_9942
 • IMG_9943
 • IMG_9944
 • IMG_9946
 • IMG_9947
 • IMG_9948
 • IMG_9949
 • IMG_9950
 • IMG_9951
 • IMG_9953
 • IMG_9954
 • IMG_9955
 • IMG_9956
 • IMG_9957
 • IMG_9958
 • IMG_9959
 • IMG_9960
 • IMG_9961
 • IMG_9964
 • IMG_9965
 • IMG_9966
 • IMG_9967
 • IMG_9968
 • IMG_9969
 • IMG_9971
 • IMG_9972
 • IMG_9973
 • IMG_9974
 • IMG_9975
 • IMG_9976
 • IMG_9977
 • IMG_9978
 • IMG_9979
 • IMG_9981
 • IMG_9982
 • IMG_9984
 • IMG_9985
 • IMG_9986
 • IMG_9987
 • IMG_9988
 • IMG_9989
 • IMG_9990
 • IMG_9991
 • IMG_9992
 • IMG_9993
 • IMG_9994
 • IMG_9995
 • IMG_9996
 • IMG_9997
 • IMG_9998
 • IMG_9999

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.