Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Mięsośnia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa.

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Głowno

z dnia 12 września 2018 r.

 

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Mięsośnia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających  na funkcję sołtysa.

 

 

Podaję do wiadomości mieszkańców sołectwa Mięsośnia, że w związku ze śmiercią sołtysa wsi Mięsośnia, Zarządzeniem Nr 71/2018  Wójta  Gminy  Głowno  z  dnia 12 września 2018 r. zostaje zwołane na dzień 20 września 2018 r. /czwartek/ na godzinę 12:00 zebranie wiejskie w celu  wyboru sołtysa. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mięsośni.

 

      Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku.
 3. Dokonanie  wyboru  sołtysa:
 • Odczytanie zebranym określonych w rozdziale IV Statutu Sołectwa trybu odwołania i wyboru sołtysa.
 • Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.
 • Przeprowadzenie wyborów sołtysa   i ogłoszenie wyników głosowania.
  • Przyjęcie przez Komisje Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa
  •  (w skład  komisji nie mogą wchodzić kandydaci na sołtysa)
  • Przeprowadzenie głosowania tajnego (przygotowanie i wydanie głosującym kart do głosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością głosowania).
  • Ustalenie wyników głosowania.
  • Sporządzenie protokołu o wynikach wyboru sołtysa.
  • Ogłoszenie wyników wyborów.

    4.Wolne wnioski i zapytania.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Mięsośnia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa.)

 • autor: Piotr Antczak, data: 2018-09-12

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.