Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 28 września 2018 r. o zasadach nadania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Głowno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie

z dnia 28 września 2018 r.

o zasadach nadania numerów dla list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Głowno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgodnie z art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018 r. poz.754,poz.1000i poz.1349) Gminna Komisja Wyborcza przyznaje, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Głowno, numery zarejestrowanym w wyborach do rad gmin listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do rady powiatu zgierskiego.

 

  1. Kolejność  nadania numerów:
    • W pierwszej kolejności zostaną nadane numery dla listy kandydatów komitetu wyborczego, który zarejestrował swoje listy w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w  Łodzi  II dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Powiatu,
    • Następnie zostaną nadane numery dla listy kandydatów komitetu wyborczego  zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerze przyznanym w trybie pkt.1    
  2. Gminna Komisja Wyborcza w Głownie na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy ustaliła , że  jest jeden Komitet wyborczy , który zarejestrował listy kandydatów  w więcej niż jednym okręgu wyborczym i jeden komitet wyborczy , który zarejestrował listy kandydatów w jednym okręgu wyborczym. W związku z tym  przyznanie numerów nie będzie odbywało się w drodze losowania  przy użyciu przezroczystych pojemników lecz w drodze nadania numeru przez Gminną Komisję Wyborczą w Głownie.
    Publiczne nadanie numerów odbędzie się 29 września 2018 r. o godzinie 10 - tej w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie , ul. Kilińskiego 2 , sala nr 6. O terminie i miejscu nadania numerów Gminna Komisja Wyborcza powiadomi osoby zgłaszające listy.
  3. Z przeprowadzonego nadania numerów sporządzony zostanie protokół , a informacja o przyznanych numerach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

w Głownie

 

(-) Artur Pakuła

drukuj (Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 28 września 2018 r. o zasadach nadania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Głowno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.)

  • autor: Artur Pakuła, data: 2018-09-28

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.