Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Nowi pracownicy Urzędu Gminy Głowno

Informujemy, iż od dnia 15 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Głowno w wyniku ogłoszonych naborów zostało zatrudnionych dwóch nowych pracowników.

Stanowisko Radcy Prawnego objęła Pani Justyna Krawczyk. Pochodzi ze Sieradza, obecnie mieszkanka Strykowa. Magister Prawa oraz Stosunków Międzynarodowych: prawo, gospodarka i kultura europejska. Pani Justyna ukończyła również studia podyplomowe Prawa Niemieckiego oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Obecnie pracuje również jako Radca Prawny w Gminie Miasto Sieradz, jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego oraz prowadzi własną kancelarię.

Stanowisko Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji Gminy objęła Pani Anna Marciniak. Od urodzenia mieszkanka miasta Głowna. Uczęszczała do XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, a w tym roku ukończyła studia wyższe na kierunku Administracja, specjalność Administracja Samorządowa. Od ponad 2 lat jest związana z naszym Urzędem. Do tej pory pełniła zastępstwo na stanowiskach: młodszy referent ds. kancelaryjnych oraz młodszy referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji Gminy.