Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

W Ostrołęce zrealizowano projekt sołecki dofinansowany przez Województwo Łódzkie

8DW9UFZ7WAES4AAAAASUVORK5CYII=

    W dniu 24 maja 2018 Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród projektów zakwalifikowanych do dotacji znalazł się projekt sołectwa Ostrołęka, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.:

„Zielono i bezpiecznie wokół nas razem spędźmy wolny czas”

Gmina Głowno otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji tego projektu.

Całkowity koszt projektu: 11 000,01 zł

W tym:

5 000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego

5 700,01 zł - środki własne Gminy Głowno

300,00 zł - środki własne mieszkańców wsi Ostrołęka

     Projekt realizowany był od 1 lipca do 15 października 2018 roku i polegał na zagospodarowaniu terenu wokół lokalnej jednostki OSP poprzez wyrównanie terenu, montaż nowego ogrodzenie. Teren lokalnej jednostki OSP stanowi jedyne miejsce na terenie sołectwa, które może być wykorzystywane przez lokalną społeczność do wspólnych działań i spotkań. Dzięki realizacji projektu, na placu przy budynku OSP został zamontowany grill, wybudowane zostały ławeczki, a także uzupełniony został piach w piaskownicy. Mieszkańcy upiększyli teren przy jednostce poprzez obsadzenie rabat krewami, wyłożenie ich włókniną i podsypanie korą. Zasiana została także trawa. Zasadniczym celem projektu była jednak poprawa integracji mieszkańców i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wspólną pracę starszych i młodszych członków społeczeństwa przy wykonywaniu zadań związanych z projektem.

     Wspólna realizacja projektu wpłynęła na aktywizację społeczną mieszkańców i zintegrowanie lokalnej społeczności, a poprawa wyglądu otoczenia zachęciła do wspólnego korzystania z placówki, odpoczywania na ustawionych przed nią ławeczkach i wspólnych rozmów na świeżym powietrzu.

  • autor: Anna Marciniak, data: 2018-10-24

Fotogaleria:

  • 2. Budowa ogrodzenia
  • 3. Budowa ławek
  • 4. Sadzenie krzewów
  • 5. Grill – efekt końcowy
  • 6. Ogrodzenie – efekt końcowy
  • 7. Ławki - efekt końcowy
  • 8. Krzewy i zagospodarowanie terenu – efekt końcowy
  • 9. Spotkanie integracyjne mieszkańców
  • 1. Montaż grilla

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.