Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

W Mięsośni zrealizowano projekt sołecki dofinansowany przez Województwo Łódzkie

we89Rw7MyPGOQAAAABJRU5ErkJggg==

W dniu 24 maja 2018 Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród projektów zakwalifikowanych do dotacji znalazł się projekt sołectwa Mięsośnia, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.:

„Świetlica przyjazna i bezpieczna mieszkańcom”

Gmina Głowno otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji tego projektu.

Całkowity koszt projektu: 11 000,02 zł

W tym:

5 000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego

5 700,02 zł - środki własne Gminy Głowno

300,00 zł - środki własne mieszkańców wsi Mięsośnia

     Projekt realizowany był od 1 lipca do 15 października 2018 roku i polegał na zagospodarowaniu terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Mięsośni oraz wyposażeniu zaplecza kuchennego. Teren przy świetlicy jest jedynym miejscem do spotkań lokalnej społeczności, a także integracji. Dzięki realizacji projektu wokół świetlicy zostało wykonane ogrodzenie przez co zwiększyło się bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie. Została również wybudowana altana co umożliwi spędzanie wspólnego czasu na świeżym powietrzu zwłaszcza w okresie letnim. Mieszkańcy również zasadzili krzewy przez co teren również się zazielenił. W ramach realizacji projektu wykonano szafę na naczynia oraz zakupiono zmywarkę. Takie rozwiązanie na pewno będzie ułatwieniem dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Mięsośni przy organizacji różnego rodzaju uroczystości. Zasadniczym celem projektu była nie tylko poprawa wyglądu terenu, ale również integracja mieszkańców poprzez wspólną pracę członków społeczeństwa przy wykonywaniu zadań związanych z projektem.

     Wspólna realizacja projektu wpłynęła na aktywizację społeczną mieszkańców zarówno tych młodych jak i starszych, a poprawa wyglądu otoczenia zachęciła do wspólnego korzystania z placówki. Mieszkańcom zależało również, aby młodzież miała miejsce, gdzie będzie mogła aktywnie spędzić czas i taki cel został osiągnięty.

  • autor: Anna Marciniak, data: 2018-10-24

Fotogaleria:

  • 8. Krzewy - efekt końcowy
  • 9. Spotkanie integracyjne
  • 1. Budowa ogrodzenia
  • 2. Budowa altany
  • 3. Sadzenie krzewów
  • 4. Ogrodzenie - efekt końcowy
  • 5. Altana - efekt końcowy
  • 6. Szafa - efekt końcowy
  • 7. Zmywarka - efekt końcowy

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.