Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Sesja Rady Gminy

 

 

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994) zwołuję sesję Rady Gminy Głowno w dniu  30 listopada 2018 r. (piątek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Obrady rozpoczną się o godz. 1600.

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Głowno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy Głowno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Koordynacji Prac Rady Gminy Głowno.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy Głowno.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głowno.
 18. Podjęcia uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok.
 19. Sprawy różne.

 

 

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Głowno

 

                                                                                                                        Jarosław Chałubiec

 

 

      Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy.

 

 • autor: Ireneusz Furga, data: 2018-11-26

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.