Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Gmina Głowno zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie z Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II

W ramach naboru wniosków w „Programie Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II” o dofinansowanie realizacji zadań polegających na wymianie przestarzałych źródeł ciepła, przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Gmina Głowno otrzyma dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Jest to nasz duży sukces, ponieważ tylko 27 gmin z województwa łódzkiego uzyskało dofinansowanie w ramach PONE II. Lista gmin, które uzyskały dofinansowanie jest dostępna pod adresem: http://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci_2/article,2203,1,1.html

Nazwa zadania: „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno”

Wartość ogólna zadania: 438 066,00 zł.

Wysokość dofinansowania: dotacja do kwoty 198 295,00 zł

Zakres projektu:

Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno" zakłada wymianę 26 przestarzałych kotłów realizowaną przez mieszkańców na 26 posesjach położonych na terenie Gminy Głowno, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie na nowoczesne źródła ciepła: 15 kotłów na ekogroszek, 7 kotłów na biomasę, 3 kotły gazowe i 1 pompę ciepła. W ramach zadania zostaną dofinansowane koszty zakupu i montażu nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem a także prace polegające na dostosowaniu istniejących instalacji C.O. i C.W.U. do nowego źródła ciepła i demontażu istniejących urządzeń. Poprzez realizację projektu nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców, poprawie ulegnie jakość powietrza, a co za tym idzie - stan zdrowia mieszkańców oraz wzrośnie atrakcyjność gminy. Termin realizacji zadania: do 15.09.2019 r.

Zadanie jest dofinansowane i realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

http://www.wfosigw.lodz.pl/ajax,download,6.html?hash=15723e0b0b781d6ca2c9cabb94a7a940

Więcej informacji na temat dofinansowań i działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można uzyskać na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2018-09-25

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.