Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 45+

 

     W Polsce jest ok. 10 mln seniorów wykluczonych cyfrowo, z czego w Województwie Łódzkim aż 65% populacji 45+. Poniższy pomysł jest krokiem do częściowego rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych.

Zakłada się zorganizowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego cyklu warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe osób 45+ z terenu Województwa Łódzkiego
i będzie to III edycja projektu pn. „Ucyfrowieni”.

W 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego był realizowany projekt
pn. „Kapitał Innowacji 2009. Kurs trenerski w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego”. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakładał podniesienie poziomu wiedzy z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego, stanowiących element Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego oraz nabycie umiejętności trenerskich przez 10 pracowników UM w Łodzi. Trenerzy Ci powinni przekazywać zdobytą w trakcie projektu wiedzę innym.

W latach 2012-2013 w UMWŁ realizowane był projekt pn. „Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego”, w którym przeszkoleni trenerzy ds. społeczeństwa informacyjnego i innowacji pogłębili nabyte wcześniej kompetencje. Ponadto, w latach 2010 – 2012 w ramach projektu pn. „Nowoczesny samorząd - Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego WŁ” pracownicy UMWŁ
nabyli kompetencje komputerowe, które zostały potwierdzone certyfikatem ECDL
(Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). W związku z tym, mają oni kompetencje, które mogą przekazać osobom z pokolenia 45+, które nie posiadają takich umiejętności.

Opisany projekt stanowi kontynuację idei zawartych w projektach z lat ubiegłych.

Projekt wpisuje się z zadania Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji, tj. Edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy SI. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa opracowany w Ministerstwie Cyfryzacji …„nakłada na administrację publiczną obowiązek prowadzenia działań w celu stymulowania stałego wzrostu cyfrowych kompetencji mieszkańców oraz obsługujących ich pracowników administracji publicznej na wszystkich szczeblach”…., ...„potrzebujemy stale, niezależnie od wieku, podnosić nasze kompetencje cyfrowe, by efektywnie korzystać
z dobrodziejstw cyfryzacji i konkurować na globalnym rynku”…..

Projekt pn. „Ucyfrowieni” stanowi kontynuację idei podjętej w projektach POKL.

Grupy docelowe: „Ucyfrowieni” - to 140 osób w wieku 45+ nieposiadających umiejętności obsługi komputera bądź posiadających podstawową wiedzę z tego zakresu, mieszkających
na terenie Województwa Łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą umiejętności  informatyczne.

 

 

Osoby szkolące: pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 trenerów oraz dodatkowo przez innych pracowników, którzy przekażą dodatkowe informacje z tematyki związanej z warsztatami.

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony na plakatach i stronie internetowej lodzkie.pl, si.lodzkie.pl, w przesłanej do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy, informacji o warsztatach.

Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona telefonicznie. Każdy zainteresowany będzie musiał telefonicznie zapisać się na dany miesiąc, w którym odbywać się będą warsztaty.
Na każdy warsztat zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób. Przewiduje się zróżnicowanie poziomów na warsztaty dla początkujących i nieco bardziej zaawansowanych uczestników. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa.

Częstotliwość spotkań: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.

Miejsce szkoleń: sala Sejmiku UMWŁ bądź inna sala dostępna w danym terminie.

Sprzęt: komputery UMWŁ (zakupione w projekcie Nowoczesny Samorząd – podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego).

Tematyka: zastosowanie technologii informatycznych w życiu codziennym, e- podróże, e-zakupy, e-learning, e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura etc.

Produkt: dyplomy uczestnictwa podpisane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Efekt końcowy: podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ Województwa Łódzkiego.

Konferencje: zorganizowanie konferencji powiązanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego obchodzonego corocznie w dniu 17 maja. Każde obchody mają inny temat przewodni, toteż zgodnie z tematem zaproszeni goście - prelegenci wystąpią przed widownią złożoną z osób z pokolenia 45+, w tym uczestników warsztatów Ucyfrowieni.

Przewidywany całkowity koszt : 19.700 zł poniesione zostaną na zakup suszu konferencyjnego i wody mineralnej dla uczestników zajęć, materiałów: notatniki, długopisy pendrive'y, druki/gadżety promocyjne, które zostaną wręczone z dyplomami uczestnikom na zakończenie warsztatów wraz z dyplomami oraz przygotowanie konferencji, w tym usługa cateringowa i koszty promocji (ogłoszenia prasowe).

 

 

Zakres:

-     podstawowa obsługa komputera i Internetu,

-   udział w konferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w maju 2019 r. związanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

-     udział w aktywnościach dodatkowych mających na celu zapoznania się z nowoczesnymi technologiami
oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce

Planowane terminy warsztatów:

I               grupa - 06, 13, 20, 27 lutego                             sala 219

II              grupa - 07, 14, 21, 28 lutego                            sala 219

III             grupa - 06, 13, 20, 27 marca                            sala 219

IV            grupa - 07, 14, 21, 28 marca                            sala 219

V             grupa - 03, 10, 17, 24 kwietnia                        sala 219

VI            grupa - 04, 11, 18, 25 kwietnia                        sala 219

VII           grupa - 08, 15, 22, 29 maja                             sala 219

VIII          grupa - 05, 12, 19, 26 czerwca                        sala 219                

IX            grupa - 04, 11, 18, 25 września                       sala 219

X             grupa - 05, 12, 19, 26 września                       sala 219  

XI            grupa - 02, 09, 16, 23 października                 sala 219

XII           grupa - 03, 10, 17, 24 października                sala 219

XIII          grupa - 06, 13, 20, 27 listopada                       sala 219

XIV         grupa - 07, 14, 21, 28 listopada                       sala 219

 

Z przyczyn niezależnych od organizatora przewiduje się niewielkie zmiany terminów, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy warsztatów.     

 

Liczba miejsc: ogółem wynosi 140, maksymalnie 10 w każdej grupie

 

Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa

 

Miejsce warsztatów:        Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

 

Czas trwania warsztatów: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą,
                                            w godzinach 09.30 - 13.00

 

Adresaci warsztatów: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”.

 

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!

 

Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły

 

W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Cyfryzacji

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

tel.  42 663 37 10 lub 42 291 97 38

 

  • autor: Anna Marciniak, data: 2019-01-02

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.