Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Dofinansowanie dla Szkół z Gminy Głowno

Miło nam poinformować, iż w dniu 09 stycznia 2019 r. Gmina Głowno podpisała z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie projektu: „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” w ramach konkursu nr RPLD11.01.02-IŻ.00-10-001/18 w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje, Umiejętności” Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji” Poddziałanie XI.1.2. „Kształcenie ogólne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 824.364,43 zł

Kwota dofinansowania: 766.641,70 zł

Wkład własny: 57 722,73 zł

Projekt zakłada wzrost kompetencji uczniów w zakresie języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości i informatyki z 3 Szkół Podstawowych w naszej Gminie.  W ramach  projektu ma być rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, unowocześnienie zaplecza dydaktycznego w szkołach oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Wsparcie nauczycieli pozwoli na wykorzystanie sprzętu TIK w dydaktyce i realizacji procesu indywidualnego nauczania co przełoży się na podniesienie jakości i efektywności kształcenia

  • autor: Anna Marciniak, data: 2019-01-11

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.