Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno z dnia 15 stycznia 2019 roku o zwołaniu zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY GŁOWNO

 z dnia 15 stycznia 2019 roku

o zwołaniu zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy Głowno, iż w związku z upływem kadencji organów samorządu mieszkańców wsi  Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Głowno  z dnia 15 stycznia 2019 roku zwołuję  zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach:

 1. Albinów,
 2. Antoniew,
 3. Boczki Domaradzkie,
 4. Boczki Zarzeczne,
 5. Bronisławów,
 6. Chlebowice,
 7. Dąbrowa,
 8. Domaradzyn,
 9. Feliksów,
 10. Gawronki,
 11. Helenów,
 12. Jasionna,
 13. Kadzielin,
 14. Kamień,
 15. Karasica,
 16. Karnków,
 17. Lubianków,
 18. Mąkolice,
 19. Mięsośnia,
 20. Ostrołęka,
 21. Piaski Rudnickie,
 22. Popów Głowieński,
 23. Popówek Włościański,
 24. Rudniczek,
 25. Władysławów Bielawski,
 26. Władysławów Popowski,
 27. Wola Lubiankowska,
 28. Wola Mąkolska,
 29. Wola Zbrożkowa,
 30. Konarzew,
 31. Ziewanice

Ustalam terminy, godziny i miejsca zebrań wyborczych  zgodnie z harmonogramem , stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Proponowany porządek obrad określony jest w załączniku Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH NA KADENCJĘ 2019-2024 W GMINIE GŁOWNO

Lp.

Nazwa sołectwa

Termin zebrania i godzina

Miejsce zebrania

1.

ALBINÓW

4.II.2019 r. godz. 13:00

świetlica

2.

ANTONIEW

5.II.2019 r. godz. 16:00

OUK Bronisławów

3.

BOCZKI DOMARADZKIE

6.II.2019 r. godz. 12:00

OSP Boczki Domaradzkie

4.

BOCZKI ZARZECZNE

7.II.2019 r. godz.12:00

u sołtysa

5.

BRONISŁAWÓW

8.II.2019 r. godz.16:00

OUK Bronisławów

6.

CHLEBOWICE

11.II.2019 r. godz.11:00

u sołtysa

7.

DĄBROWA

12.II.2019 r. godz.12:00

u sołtysa

8.

DOMARADZYN

13.II.2019 r. godz.17:00

OSP Domaradzyn

9.

FELIKSÓW

14.II.2019 r. godz.13:30

u sołtysa

10.

GAWRONKI

15.II.2019 r. godz.12:00

u sołtysa

11.

HELENÓW

18.II.2019 r. godz.12:00

u sołtysa

12.

JASIONNA

19.II.2019 r. godz.12:00

u sołtysa

13.

KADZIELIN

14.II.2019 r. godz.17:00

Dom Ludowy

14.

KAMIEŃ

15.II.2019 r. godz.17:00

Dom Ludowy

15.

KARASICA

13.II.2019 r. godz. 11:00

u sołtysa

16.

KARNKÓW

20.II.2019 r. godz.12:00

OSP Popów Gł.

17.

LUBIANKÓW

18.II.2019 r. godz.17:00

OSP Lubianków

18.

MĄKOLICE

21.II.2019 r. godz. 15:00

OSP Mąkolice

19.

MIĘSOŚNIA

22.II.2019 r. godz. 13:00

Świetlica wiejska

20.

OSTROŁĘKA

6.II.2019 r. godz.16:00

OSP Ostrołęka

21.

PIASKI RUDNICKIE

7.II.2019 r. godz. 16:00

Świetlica  wiejska

22.

POPÓW GŁOWIEŃSKI

21.II.2019 r. godz.11:00

OSP Popów

23.

POPÓWEK WŁOŚCIAŃSKI

22.II.2019 r. godz.17:30

OSP Popów

24.

RUDNICZEK

11.II.2019 r. godz.17:00

Dom Ludowy

25.

WŁADYSŁAWÓW BIELAWSKI

5.II.2019 r.   godz. 12:00

ŚDS Wola Zbrożkowa

26.

WŁADYSŁAWÓW POPOWSKI

8.II.2019 r.  godz. 11:00

OSP Popów

27.

WOLA LUBIANKOWSKA

20.II.2019 r. godz. 16:00

Świetlica wiejska

28.

WOLA MĄKOLSKA

19.II.2019 r. godz. 15:00

Szkoła Mąkolice

29.

WOLA ZBROŻKOWA

12.II.2019 r. godz. 16:00

Środowiskowy Dom Samopomocy

30.

KONARZEW

16.II.2019 r. godz.11:00

Sala –Urząd Gminy

31.

ZIEWANICE

9.II.2019 r.  godz. 16:00

OSP Ziewanice

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku.

3. Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej,

4. Dokonanie wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej:

1) Odczytanie zebranym określonych w rozdziale IV Statutu Sołectwa trybu wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2) Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

3) Przeprowadzenie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej:

a) Przyjęcie przez Komisje Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej  (w skład  komisji nie mogą wchodzić kandydaci na sołtysa i członków Rady Sołeckiej)

b) Przeprowadzenie głosowania tajnego (przygotowanie i wydanie głosującym kart do głosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością głosowania).

c) Ustalenie wyników głosowania.

d)Sporządzenie protokołu o wynikach wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

e)Ogłoszenie wyników wyborów.

5. Dyskusja.

6. Konsultacje nowego projektu Statutu Sołectwa;

1) Przedstawienie przyczyn zmiany statutów , procedura zmiany i najważniejsze założenia projektu nowego statutu,

2) Dyskusja nad projektem statutu – zbieranie wniosków i uwag do protokołu

7. Przyjęcie programu na następną kadencję

8. Wybory delegatów do Gminnej Spółki Wodnej.

 • autor: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno, data: 2019-01-15

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.