Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Sesja Rady Gminy Głowno

Znak: OR.0002.4.2019                                      Głowno, dnia 22 marca 2019 r.

 

                                                                                                      Pan/i

                                                                                                       radny/a Rady Gminy Głowno

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994) zwołuję IX sesję Rady Gminy Głowno w dniu  28 marca 2019 r. (czwartek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Obrady rozpoczną się o godz. 1530.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Ocena działalności GOPS w Głownie za 2018 rok w zakresie pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały nr XXXIV/162/13 Rady Gminy Głowno z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowno w 2019 roku”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie sesji.

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Głowno

                                                                                        Jarosław Chałubiec

drukuj (Sesja Rady Gminy Głowno)

 • autor: Jarosław Chałubiec - Przewodniczący Rady Gminy, data: 2019-03-22

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.