Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Gmina udziela dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że Gmina Głowno od 1 kwietnia do 15 czerwca 2019 roku prowadzi nabór wniosków od mieszkańców o przyznanie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku.

O dotację mogą się ubiegać posiadacze nieruchomości, którzy w danym roku zakupią i zainstalują nową przydomową oczyszczalnię ścieków, wnioski na już wybudowane oczyszczalnie nie będą rozpatrywane. Dotacja wynosi maksymalnie 50% kosztów zakupu urządzenia, nie więcej niż 2 500,00 zł, jest udzielana na podstawie umowy zawieranej z Gminą Głowno w formie refundacji, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku.

Wnioski należy składać w terminie od 1 kwietnia do 15 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, w pokoju nr 8 (sekretariat).

Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na ten cel (30 000,00 zł), według kolejności ich złożenia. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokonanego zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Zgierzu (z pieczątką wpływu) oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy, wraz z określeniem proporcjonalnej wielkości poniesionych przez nich kosztów – w przypadku współposiadania nieruchomości.

Wnioski oraz regulamin są dostępne w Urzędzie Gminy Głowno, pok. nr 13 oraz TUTAJ, dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 i pod nr tel. 42 719 12 91 w. 123.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2019-04-03

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.