Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Informacja dotycząca przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na rok 2019/2020

1.Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głowno, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku SIERPIEŃ 2019 ,kryterium dochodowego 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

*za miejsce zamieszkania należy uznać miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu(pracuje, uczy się, mieszka).

1.Termin składania wniosku:

* od 01 września 2019 – 15 września 2019 r.

   w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2,pokój nr. 12

Dokumenty do wniosku

*Oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny ucznia(rodziców, opiekunów prawnych/rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia)oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.

*Osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody.

*Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku.

*W przypadku sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie.

*W przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych/rodziców zastępczych należy dołączyć postanowienie sądu dotyczące opieki prawnej/pieczy zastępczej.

*Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku wyszczególnione zostały w pouczeniu, które stanowi integralną część wniosku.

Wniosek dostępny na stronie internetowej www.gmina-glowno.pl

Informację dotyczącą składania wniosków można również uzyskać pod nr.

Tel. 42 7191-291 , 42 7191-354 wew. 122 w godz.8.30 – 15.30

Wnioski można również pobrać:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. A. Mickiewicza w Mąkolicach
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim

2.Realizacją świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020 zajmuje się Inspektor ds. Obywatelskich – Rutkowska Krystyna

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców do kontaktu.

 

Zał. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

drukuj (Informacja dotycząca przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na rok 2019/2020)

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.