Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Szkolenie Sołtysów

Dnia 9 października 2019 r roku sołtysi Gminy Głowno wzięli udział w szkoleniu nt. „Fundusz sołecki w praktyce” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Szkolenie odbyło się na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Prowadzący dr Marcin  Adamczyk przedstawił m.in. podstawowe zasady funkcjonowania sołectwa na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Omówił również najważniejsze postanowienia funduszu sołeckiego w praktycznym aspekcie jego zastosowania w świetle ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. Dzięki temu sołtysi mogli dowiedzieć się jak powstaje fundusz sołecki, w jaki sposób można z niego skorzystać, jaka jest wysokość środków, jak wygląda procedura rozpatrywania wniosku czy też możliwość jego zmiany. Szkolenie zakończyło się obiadem, po którym uczestnicy mieli możliwość spędzenia dwóch godziny na Termach Uniejów.