Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Sesja Rady Gminy Głowno

 Znak: OR.0002.12.2019                                    Głowno, dnia   23 października 2019 r.

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zmianami) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Głowno w dniu 30 października 2019 r. (środa), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1500.

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz osób zobowiązanych ustawą do ich złożenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Zgierskim celem realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Popówek Włościański dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Karnków dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie sesji.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Głowno

                                                                                        Jarosław Chałubiec

 

 

 • autor: Jarosław Chałubiec - Przewodniczący Rady Gminy Głowno, data: 2019-10-23

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.