Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

W Kadzielinie zrealizowano projekt sołecki dofinansowany przez Województwo Łódzkie

8WAtwAAAABJRU5ErkJggg==

W dniu 28 maja 2019 Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród projektów zakwalifikowanych do dotacji znalazł się projekt sołectwa Kadzielin, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.:

„Wspólnie razem popracujemy, a potem się zintegrujemy”

Gmina Głowno otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji tego projektu.

Całkowity koszt projektu: 15.498,72 zł

W tym:

10.000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego

4.998,72 zł - środki własne Gminy Głowno

500,00 zł - środki własne mieszkańców wsi Kadzielin

Projekt realizowany był od 1 lipca do 28 października 2019 roku i polegał na zagospodarowaniu  terenu przy Domu Ludowym w Kadzielinie oraz wyposażeniu wnętrza budynku. Dom Ludowy stanowi jedyne miejsce na terenie sołectwa, które może być wykorzystywane przez lokalną społeczność do wspólnych działań i spotkań. Dzięki realizacji projektu, na placu przy budynku został położony nowy chodnik z kostki brukowej, ostały wykonane ławki oraz stoły, zakupiona została huśtawka ogrodowa i grill gazowy. Mieszkańcy upiększyli teren poprzez obsadzenie krzewami oraz zasianiem trawy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zajęły się wyposażeniem zaplecza kuchennego. Zostały zakupione meble kuchenne, stół ze zlewem, garnki oraz frytkownica. W ramach projektu wymienione zostały również dwa okna. Na zakończeniu mieszkańcy zorganizowali spotkanie integracyjne, które uczciło wszystkie wykonane prace. Zasadniczym celem projektu była jednak poprawa integracji mieszkańców i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wspólną pracę starszych i młodszych członków społeczeństwa przy wykonywaniu zadań związanych z projektem.

Wspólna realizacja projektu wpłynęła na aktywizację społeczną mieszkańców i zintegrowanie lokalnej społeczności, a poprawa wyglądu otoczenia zachęciła do wspólnego korzystania z placówki, odpoczywania na ustawionych przed nią ławeczkach i wspólnych rozmów na świeżym powietrzu.

 • autor: Anna Marciniak, data: 2019-11-04

Fotogaleria:

 • 9. Okno - efekt końcowy
 • 10. Spotkanie integracyjne
 • 20191025_122117
 • 20191026_171121
 • 20191026_171128
 • 20191026_171522
 • 20191026_171533
 • 20191026_171542
 • 20191026_171553
 • 20191026_172038
 • 1. Utwardzanie terenu
 • 2. Krzewy -efekt końcowy
 • 3. Huśtawka ogrodowa - efekt końcowy
 • 4. Utwardzony teren - efekt końcowy
 • 5. Stół i ławki - efekt końcowy
 • 6. Grill - efekt końcowy
 • 7. Meble kuchenne, stół ze zlewem, lodówka - efekt końcowy
 • 8. Garnki, patelnia, frytkownica - efekt końcowy

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.