Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie Głowieńskim zrealizowała kolejny projekt grantowy

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z LGD POLCENTRUM przy OSP w Popowie powstała siłownia plenerowa. Strażakom udało otrzymać się wsparcie w postaci grantu o wartości prawie 24 000 zł.
To wystarczyło na zakup i zamontowanie 6 różnych urządzeń do ćwiczeń, w tym 3 z nich są podwójne. Dlatego z obiektu może korzystać jednocześnie 9 osób. Oprócz tego obok siłowni zostały posadzone krzewy. Dzielnie pomagały w tym dzieciaki z miejscowej podstawówki.

Projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie.