Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Głowno

O G Ł O S Z E N I E

o  przeprowadzeniu konsultacji projektów Statutów Sołectw Gminy Głowno  

WÓJT  GMINY  GŁOWNO

działając na podstawie Uchwały Nr VI/34/19  Rady Gminy Głowno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głowno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 913) oraz Zarządzenia Nr 23/2019 Wójta Gminy Głowno z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Głowno

o g ł a s z a

konsultacje społeczne dotyczące projektów Statutów Sołectw Gminy Głowno.
 

 1. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Głowno w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw.
 2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Głowno oraz obejmują swoim obszarem wszystkie sołectwa Gminy Głowno
 3. Termin konsultacji ustala się  od 1 kwietnia 2019 r.  do 23 kwietnia 2019 r.
 4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez:
  • wyłożenie projektów uchwał do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz u sołtysów z możliwością składania wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. Wzór formularza na którym można składać uwagi dostępny jest na stronie internetowej Gminy Głowno, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Głowno oraz u sołtysów. Wnioski, uwagi i opinie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno;
  • za pośrednictwem ankiety on-line dostępnej na stronie BIP Gminy Głowno w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.
 5. Projekty  statutów dostępne są:
  • na stronie BIP Gminy Głowno –   https://www.bip.gmina-glowno.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE  oraz na stronie internetowej Gminy Głowno https://www.gmina-glowno.pl
  • u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach celem udostępnienie ich mieszkańcom gminy dla zgłaszania pisemnych opinii, uwag i propozycji,
  • wyłożone w Urzędzie Gminy Głowno – pok. Nr 5 w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom dla zgłaszania wniosków, uwag i opinii.
 6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
 7. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej Gminy Głowno, BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych sołectw.

 

Głowno, dnia 15.03.2019 r.

Z up. Wójta
/-/ Jolanta Szkup
Sekretarz Gminy

drukuj (Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Głowno)

Ankietę można wypełnić również poprzez formularz on-line znajdujący się poniżej. (Uwaga: Ankieta będzie widoczna w tym miejscu w dniach od 1 do 23 kwietnia 2019 roku).

Projekty statutów sołectw

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.