Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie

B8i6AjxQWdz2AAAAABJRU5ErkJggg==

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Głowno

z dnia 13 stycznia 2020 r.

 

o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających  na funkcję sołtysa.

 

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie, że w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Piaski Rudnickie, Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Głowno postanawia zwołać na dzień 27 stycznia 2020 r. /poniedziałek/ na godzinę 17:00  zebranie mieszkańców w celu wyboru sołtysa.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej sołectwa Piaski Rudnickie.

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie proponowanego porządku.

3. Dokonanie  wyboru  sołtysa:

1) Odczytanie zebranym określonych w rozdziale 5 Statutu Sołectwa trybu  wyboru sołtysa;

2) Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego;

3) Przeprowadzenie wyborów sołtysa i ogłoszenie wyników głosowania.

a) Przyjęcie przez Komisje Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa (w skład komisji nie mogą wchodzić kandydaci na sołtysa);

b) Przeprowadzenie głosowania tajnego (przygotowanie i wydanie głosującym kart do głosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością głosowania);

c) Ustalenie wyników głosowania;

d) Sporządzenie protokołu o wynikach wyboru sołtysa.

e) Ogłoszenie wyników wyborów.

4. Wolne wnioski i zapytania.

 

Zastępca Wójta
/-/ Maciej Olejniczak

drukuj (Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie)

  • autor: Maciej Olejniczak - Zastępca Wójta Gminy Głowno, data: 2020-01-13

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.