Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Kadzielin

B8i6AjxQWdz2AAAAABJRU5ErkJggg==

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Głowno

z dnia 11 stycznia 2021 r.

 

o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Kadzielin w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających  na funkcję sołtysa.

 

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Kadzielin, że w związku ze śmiercią sołtysa sołectwa Kadzielin, Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Głowno postanawia zwołać na dzień 25 stycznia 2021 r. /poniedziałek/ na godzinę 17:00  zebranie mieszkańców w celu wyboru sołtysa.

Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w KadzielinieKadzielin 61.

 

Porządek obrad zebrania mieszkańców sołectwa Kadzielin w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie proponowanego porządku.

3. Dokonanie  wyboru  sołtysa:

1) Odczytanie zebranym postanowień określonych w rozdziale 5 Statutu Sołectwa dotyczących trybu  wyboru sołtysa;

2) Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego;

3) Przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa i ogłoszenie wyników głosowania.

a) Przyjęcie przez Komisje Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa (w skład komisji nie mogą wchodzić kandydaci na sołtysa);

b) Przeprowadzenie głosowania tajnego i bezpośredniego (przygotowanie i wydanie głosującym kart do głosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością głosowania);

c) Ustalenie wyników głosowania;

d) Sporządzenie protokołu o wynikach wyboru sołtysa.

e) Ogłoszenie wyników wyborów.

4. Wolne wnioski i zapytania.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

drukuj (Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Kadzielin)

  • autor: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno, data: 2021-01-11

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.