Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Sesja Rady Gminy Głowno

nrRv3rzC1auXMTT0c55pvwIbGxtIik+EuwvTc9taWvc+6AdRXJCHAG+vvQseYPzxpN1v6GhvR0tTMz7u0Cu24PtgIa0FBw4W0lpw4GAhrQUHDv8D4SonXfR6khIAAAAASUVORK5CYII=

 

 

Znak: OR.0002.17.2019                                             Głowno, dnia 24 stycznia 2019 r.

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zmianami) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Głowno w dniu   29 stycznia 2019 r. (środa), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 830.

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głowno na rok szkolny 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie sesji.

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Głowno

 

                                                                                        Jarosław Chałubiec

 

      Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy.

 

 

 • autor: Jarosław Chałubiec - Przewodniczący Rady Gminy Głowno, data: 2020-01-24

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.