Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Przedłużenie powierzenia obowiązków Dyrektora

Wójt Gminy Głowno w dniu 19 czerwca 2020 roku wręczył Pani Wioletcie Przyżyckiej Zarządzenie przedłużające okres powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkolicach do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Decyzja o przedłużeniu powierzenia obowiązków zapadła na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.