Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Zwrot podatku akcyzowego - II rata 2020 roku

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ II RATA 2020 ROKU

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa wniosek o zwrot podatku do wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Terminy składania wniosków:

- od 3 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku (II rata) wraz z fakturami/ kopiami faktur  za okres od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku.

Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 5 Urzędu Gminy, w godz. 7.30-15.30.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury wystawione na posiadacza lub współposiadacza gruntów rolnych potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada -  wydany przez kierownika biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • oświadczenie o byciu producentem rolnym
  • Klauzura RODO
  • inne oświadczenia jeśli są wymagane

Limit zwrotu oblicza się w następujący sposób:

(100 x 1zł x liczba ha) + (30 x średnia roczna liczba dużych jednostek bydła) = limit zwrotu

Terminy wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku:

  • II rata – 1 – 30 października 2020 roku.
  • autor: Sylwia Zajkowska, data: 2020-07-31

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.