Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Zbliża się termin odbioru prac na drodze gminnej w miejscowości Wola Zbrożkowa

Zbliża się termin odbioru końcowego prac, związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Wola Zbrożkowa, realizowaną w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi Władysławów Bielawski – Gawronki, stanowiącej działkę nr ewid. 812, położonej w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno”. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej długości prawie 1200 m. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona podbudowa z kruszywa łamanego – grubość warstwy 15 cm, warstwa wyrównawcza grubości 4 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm.

Inwestycję drogową realizowało po raz pierwszy na terenie Gminy Głowno Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ‘’DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa. Termin realizacji zadania przypada w dniu 9 października 2020 r.

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 588 312,76 zł brutto. Na powyższe zadanie Gmina Głowno otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 55% z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część została sfinansowana ze środków własnych Gminy Głowno.

Mamy nadzieję, że oddanie do użytku przebudowanej drogi, stanowiącej łącznik pomiędzy Władysławowem Bielawski, a Gawronkami, poprawi bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się po tej części gminy Głowno.