Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Trwają prace w Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich

Trwa realizacja jednej z kluczowych inwestycji w bieżącym roku budżetowym, realizowanego w ramach zadania ,,Modernizacja SUW (wraz z wymianą zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”. Zadanie obejmuje wymianę wewnętrznych instalacji technologicznych wody wraz z budową zbiornika naziemnego retencyjnego, magazynującego wodę oraz rurociągów łączących zbiornik z budynkiem SUW i istniejącymi zbiornikami wody popłucznej. Głównym celem zadania jest poprawa jakości pozyskiwanej wody.

Aktualnie zostały wyniesione wszystkie stare urządzenia oraz skute posadzki. Czekamy na dostarczenie nowych urządzeń, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania SUW.

W lipcu bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Inwestycję realizuje WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk z Łodzi. Termin realizacji zadania przypada na 10 grudnia 2020 r. Z informacji uzyskanych od Wykonawcy wynika, iż termin nie jest zagrożony. Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 111 920,00 zł brutto. Na powyższe zadanie Gmina Głowno złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa’ w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naboru jednostka może odzyskać maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków upłynął 17 września 2020 r. Aktualnie trwa ich weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym.

Warto wspomnieć, iż wodą ze Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich zaopatrywana jest znaczna część Gminy Głowno, długość sieci wynosi ponad 34 tys. m. Ze stacji tej zaopatrywane są miejscowości takie jak: Antoniew, Bronisławów, Domaradzyn, Boczki Domaradzkie, Boczki Zarzeczne, Chlebowice, Gawronki, Helenów, Władysławów Bielawski, Wola Zbrożkowa, Ziewanice oraz Psary i Skubiki w gm. Bielawy.

  • autor: Karolina Sobierajska, data: 2020-09-30

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.