Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

W Mąkolicach zrealizowano projekt sołecki dofinansowany przez Województwo Łódzkie

W dniu 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród projektów zakwalifikowanych do dotacji znalazł się projekt sołectwa Mąkolice, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.:

„Chłodne lato – ciepła zima – przyda nam się klima!”

Gmina Głowno otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji tego projektu.

Całkowity koszt projektu: 19.803,00 zł

W tym:

10.000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego

9.303,00 zł - środki własne Gminy Głowno

500,00 zł - środki własne mieszkańców wsi Mąkolice

          Projekt realizowany był od 1 sierpnia do 15 października 2020 roku i polegał na zakupie i montażu klimatyzatorów na sali OSP Mąkolice. Przedstawiciele sołectwa z pomocą pracowników Urzędu Gminy Głowno dokonali rozeznania wśród firm oferujących sprzedaż klimatyzatorów. Następnie podpisano umowę z wybraną firmą. W końcowym etapie został wykonany montaż, który nadzorowali druhowie OSP. Na całej sali zamontowano łącznie 4 sztuki klimatyzatorów.

Wspólne zaangażowanie przyczyniły się do jeszcze większej integracji mieszkańców. Dzięki zamontowanym klimatyzatorom mieszkańcy będą mogli korzystać ze strażnicy w okresie zimowym, a także letnim. Podejmowane będą kolejne inicjatywy, które już nie będą ograniczone warunkami zależnymi do pory roku czy pogody. Organizacja różnych wydarzeń czy szkoleń zapewne będzie teraz o wiele bardziej komfortowa, a mieszkańców zachęci i zaaktywizuje do podejmowania kolejnych wspólnych działań na rzecz sołectwa Mąkolice.

  • autor: Anna Marciniak, data: 2020-10-14

Fotogaleria:

  • 1. Montaż klimatyzarów przez firmę
  • 2. Zamontowany klimatyzator nr 1
  • 3. Zamontowany klimatyzator nr 2
  • 3. Zamontowany klimatyzator nr 3
  • 4. Zamontowany klimatyzator nr 4

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.