Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Przypominamy o obowiązku usuwania śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych i budynków wielkopowierzchniowych!

Obowiązki w tym zakresie, nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości, określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 133 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) oraz rozporządzenie nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. U. WŁ 2010 r. nr 352, poz. 3131). Niestosowanie się do przepisów w tym zakresie grozi karą grzywny przewidzianą prawem budowlanym, ale przede wszystkim może doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia w wyniku przeciążenia konstrukcji obiektów. Staranna realizacja tych przedsięwzięć pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa osobom i mieniu, znajdującym się wewnątrz lub w pobliżu tych obiektów.

  • autor: Jolanta Szkup - Sekretarz Gminy, data: 2021-01-13

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.