Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłaty za odpady w gminie powinny się samofinansować. Oznacza to, że suma wpłat od mieszkańców winna pokryć koszt, jaki gmina ponosi w związku z zagospodarowywaniem odpadów komunalnych. Główne przyczyny wzrostu stawek za odbioru odpadów w ostatnim czasie to wzrost cen odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz obserwowany z roku na rok wzrost ilości odbieranych odpadów.

Dodatkowo, podwyżka spowodowana jest zmianą systemu rozliczenia. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do końca 2019 roku gminy rozliczały się w sposób ryczałtowy - czyli za z góry określoną na cały rok kwotę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, natomiast od 2020 roku obowiązuje ilościowy system rozliczania od każdej tony odebranych odpadów.

W 2019 roku zobowiązania wobec firmy dotyczące kosztów wywozu nieczystości z terenu Gminy Głowno wyniosły 533 280,00 zł brutto, ryczałtowy system rozliczania ułatwiał wyliczenie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W 2020 roku przetarg opiewał na sumę 872 295,00 zł brutto, natomiast koszty faktycznie poniesione za odbiór odpadów wyniosły 1 313 918,08 zł brutto. Powstała różnica została pokryta ze środków budżetu Gminy, a pieniądze które dodatkowo zapłaciliśmy za odpady  mogły być przeznaczone na dodatkowe inwestycje Gminne.

W październiku 2020 roku Gmina Głowno ogłosiła nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do przetargu przystąpiły dwie firmy: RS II ze Zgierza i FB Serwis z siedzibą w Łodzi. W ogłoszonym przetargu RS II zadeklarowała odbiór odpadów za kwotę 1 253 055,00 zł brutto a firma FB Serwis za kwotę 1 198 200,00 zł brutto, wybrano ofertę drugiej firmy.

Ceny za odbiór i zagospodarowanie 1 tony poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w 2021 roku wynoszą:

 • zmieszane                                            977,00 zł
 • budowlane                                           600,00 zł
 • gabaryty                                               1 350,00 zł
 • papier, tektura                                     650,00 zł
 • odpady opakowaniowe, plastik        750,00 zł
 • szkło                                                      600,00 zł
 • opony                                                    2 000,00 zł
 • BIO                                                        1 100,00 zł
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny    1 450,00 zł.

Na podstawie zaoferowanej ceny oraz przewidywanych ilości odpadów zostały ustalone nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców naszej gminy.

Od stycznia 2021 roku stawki za wywóz odpadów komunalnych wzrosły i wynoszą:

 • 25 zł od osoby / miesiąc odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (stawka podstawowa),
 • 50 zł od osoby / miesiąc stawka podwyższona, gdy mieszkaniec nie stosuje się do segregacji odpadów komunalnych.
 • 22 zł od osoby / miesiąc za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z zadeklarowanym kompostownikiem na bioodpady.

Chciałbym nadmienić, że jest to jedna z najniższych cen w województwie Łódzkim, co i tak państwa nie usatysfakcjonuje.

Bardzo proszę o terminowe wpłaty i zwrócenie uwagi na zmianę numeru konta, na które należy uiszczać wpłaty za odpady komunalne: 32 8787 0000 0000 0563 2000 0117.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor: Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak, data: 2021-02-12

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.