Nagłówek

Treść strony

Rolniku, bądź bezpieczny na drodze-noś odblaski!
2017.12.08
-

Jesienią i zimą zmierzch zapada szybko...

Konferencja informacyjno-promocyjna nt. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
2017.12.05
-

W dniu 1 grudnia 2017 r. w sali OSP w Nowostawach Dolnych...

Nowy nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2018 r.
2017.11.30
-

Od 11 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. w urzędzie gminy będą przyjmowane wnioski w zakresie usuwania wyrobów azbestowych w 2018 roku...

Wójt Gminy Głowno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Władysławowie Popowskim
2017.11.30
Wójt Gminy Głowno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Władysławowie Popowskim

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona we wsi Władysławów Popowski, gmina Głowno, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 118/1 (obręb Władysławów Popowski, Nr 0025), o powierzchni 0,2702 ha...

Wójt Gminy Głowno ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej w Ostrołęce
2017.11.30
-

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona we wsi Ostrołęka, gmina Głowno, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 237/5 (obręb Ostrołęka, Nr 0021), o powierzchni 0,2736 ha...

Ćwiczenia „LNG GŁOWNO 2017”
2017.11.30
-

1. O godzinie 9 jednostki...

Intensywne opady śniegu
2017.11.30
-

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym...

Turniej Tenisa Stołowego
2017.11.29
-

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "SOKOLIK"  zaprasza...

Komunikat w sprawie opłat za dostarczaną wodę
2017.11.28
-

Wójt Gminy Głowno przypomina...

Apel do odbiorców wody
2017.11.28
wodomierz

Urząd Gminy Głowno uprzejmie przypomina że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym właściciele nieruchomości i gospodarstw rolnych zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym

APEL WÓJTA GMINY GŁOWNO
2017.11.28
-

W związku z powtarzającymi się przypadkami zaorywania i niszczenia poboczy dróg oraz wyrywania i przestawiania słupków geodezyjnych wyznaczających granicę działek drogowych, zwracam się z apelem do wszystkich rolników, aby nie niszczyć infrastruktury drogowej i nie zaorywać pasów drogowych.

Afrykański pomór świń
2017.11.24
-

Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed ASF...

Kampania Informacyjna Systemu "Dokumenty Zastrzeżone"
2017.11.23
-

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby...

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY GŁOWNO
2017.11.22
-

Wójt Gminy Głowno i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

Modernizacja bram garażowych w OSP Boczki Domaradzkie
2017.11.22
-

W dniu  30.10.2017r. wykonano modernizację bram garażowych...

Pomnik upamiętniający Tadeusza Kościuszkę
2017.11.21
-

Pomnik Tadeusza Kościuszki w Ostrołęce...

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
2017.11.21
-

Szanowni Państwo...

Rozkład jazdy lini Łowicz-Domaniewice-Sosnowiec Pieńki
2017.11.20
-
Konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/17 na projekty przyczyniające się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
2017.11.20
-

Szanowni Państwo...

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
2017.11.17

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że...

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
2017.11.17
-

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje...

OSTRZEŻENIE Nr 58
2017.11.15
-

Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi
2017.11.14
Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi

Zbliżający się Nowy Rok jest dobrą okazją aby uregulować stare sprawy, zaległości i błędy. „A jest ich sporo” w gospodarce odpadami…

Gmina Głowno przystępuje do projektu dofinansowania do OZE
2017.11.13
Gmina Głowno przystępuje do projektu dofinansowania do OZE

W związku z dużym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii ze strony mieszkańców podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektu...

Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”
2017.11.08
-

13 listopada 2017 r. w godz. 10-15 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie...

Informacja o sprzedaży zbiorników filtracyjnych
2017.11.08
-

Gmina Głowno posiada do zbycia 3 stalowe zbiorniki filtracyjne – produkcji Podwodrol Sulechów o średnicy 1800 mm każdy. Pojemność to ok. 5700 litrów...

PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO
2017.11.07
-

W 2018 roku w Urzędzie Gminy Głowno będzie istniała możliwość regulowania kartą płatniczą wpłat podatkowych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód Gminy Głowno.

Informacja dotycząca zmiany terminu dyżuru w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
2017.11.07
-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje...

Nasze psy przebywające w schronisku
2017.11.06
-

Nasze psy przebywające w schronisku

W schronisku Longina Siemińskiego - "Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" gm. Brąszewice, we wsi Wojtyszki przebywają w chwili obecnej 33 psy odłapane z terenu Gminy Głowno uznane za bezdomne.

 

Zachęcamy do obejrzenia Naszych psów jak również do ich adopcji.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w wersji cyfrowej już dostępne
2017.11.06
-

Od listopada 2017 roku, każdy zainteresowany uzyskaniem informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno może taką informację uzyskać bez konieczności odwiedzania Urzędu Gminy...

Nowe zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2017.11.06
-

W dniu 31 października 2017 r. na sesji  Rady Gminy Głowno przyjęto 8 uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Głowno. Jest to ciąg dalszy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...

SIME POLSKA Biuro Obsługi Klienta
2017.11.03
-

Informujemy wszystkich mieszkańców...

Szkolenie dla przedsiębiorców - podnieś kwalifikacje swoje lub swoich pracowników
2017.11.03
-

Szkolenie dla przedsiębiorców...

UROCZYSTE OTWARCIE DROGI POWIATOWEJ NR 5114 E RELACJI WOLA LUBIANKOWSKA - ALBINÓW
2017.10.30
-

Dobiegło końca wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5114E relacji Wola Lubiankowska-Albinów...

INFORMACJA O GODZINACH PRACY OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W BRONISŁAWOWIE
2017.10.27
-

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Głowno...

Wydłużamy termin składania deklaracji na odnawialne źródła energii
2017.10.26
Wydłużamy termin składania deklaracji na odnawialne źródła energii

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców tematem OZE wydłużamy termin składania deklaracji do 03.11.2017 r...

W Mąkolicach zrealizowano projekt sołecki dofinansowany przez Województwo Łódzkie
2017.10.24
-

W sołectwie Mąkolice został zrealizowany projekt pn.: "Zazieleńmy się, żeby ludziom odpoczywało się lepiej"...

Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY
2017.10.23
-
Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”
2017.10.20
-

25 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie...

X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Zgierskiego
2017.10.13
-

W dniu 1 października  2017 r. o godz. 9:00 na obiekcie Zgierskiego Klubu Sportowego "WŁÓKNIARZ", ul. Musierowicza 3/5 odbyły się...

Życzenia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej
2017.10.13
-

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy Pracownicy Oświaty...

II PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Głowno, położonej we wsi Konarzew (Wola Zbrożkowa)
2017.10.11
-

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona w obrębie Wola Zbrożkowa (wieś Konarzew), gmina Głowno, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi działek 789/1, 789/2 i 789/5 o łącznej powierzchni 0,6141 ha...

Dofinansowanie unijne dla mieszkańców do Odnawialnych Źródeł Energii
2017.10.10
Dofinansowanie unijne dla mieszkańców do Odnawialnych Źródeł Energii

Gmina Głowno zamierza przystąpić do projektu unijnego polegającego na dofinansowaniu możliwości zamontowania na swoich posesjach trzech rodzajów instalacji OZE...

Obchody Jubileuszu 100- lecia powstania OSP w Boczkach Domaradzkich
2017.10.09
-

W niedzielę  8 października  2017 roku  na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyły się uroczystości...

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GŁOWNO
2017.10.05
-

W  związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej...

Podsumowanie ostatnich lat…
2017.10.05
-

W nawiązaniu do artykułu...

Konsultacje Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017.10.05
-

Wójt Gminy Głowno zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2018 rok...

Ostrzeżenie meteorologiczne
2017.10.05
Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55...

Zaproszenie na spotkanie Odnawialne Źródła Energii Dla Mieszkańców z Dofinansowaniem do 85%
2017.10.04
-

Wójt Gminy Głowno zaprasza mieszkańców...

Projekt z Popowa ma szansę na sfinansowanie z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego
2017.10.04
-

Projekt zorganizowania przeglądu zespołów folklorystycznych oraz warsztatów rękodzielniczych...

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.06

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.