Rada Gminy Głowno

Lista radnych Rady Gminy Głowno VIII kadencji 2018 - 2023

Nr

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Chałubiec Jarosław

Przewodniczący

2

Dałek Iwona

Członek

3

Dałek Mieczysław

I Wiceprzewodniczący

4

Dąbek Eligiusz

Członek

5

Doardo Marzena

Członek

6

Jankowski Andrzej

Członek

7

Kałuża Piotr

Członek

8

Kierus Piotr

Członek

9

Kowalik Halina

Członek

10

Krawczyk Dawid

Członek

11

Kulawczyk Dorota

Członek

12

Łukasz Łukasik

Członek

13

Rubaszewski Dawid

Członek

14

Soczyńska Beata

II Wiceprzewodniczący

15

Wójcik Michał

Członek

Przewodniczący Rady Gminy Głowno pełni dyżur w każdy czwartek w godzinach od 13:30 do 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Głowno.

 

  • autor: Tomasz Białek, data: 2016-01-01

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117