Planowanie przestrzenne

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głowno

 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Głowno

 1. Uchwała Nr XXVI/73/04 Rady Gminy Głowno z dnia 28 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno.
 2. Uchwała nr XLIX/224/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Lubianków.
 3. Uchwała nr XLIX/225/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Ziewanice.
 4. Uchwała nr XLIX/226/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Wola Lubiankowska.
 5. Uchwała nr XLIX/227/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Chlebowice.
 6. Uchwała nr XLIX/228/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Boczki Domaradzkie.
 7. Uchwała nr XLIX/229/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Ostrołęka.
 8. Uchwała nr XLIX/230/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Kamień.
 9. Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Głowno z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na działkach nr ewidencyjny 324, 325, 326 i 327.
 10. Uchwała Nr XII/54/15 Rady Gminy Głowno z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru części wsi Mąkolice, części wsi Wola Mąkolska, wsi Jasionna, części wsi Dąbrowa, części wsi Mięsośnia, części wsi Władysławów Popowski i części wsi Popów Głowieński.
 11. Uchwała Nr XXIII/115/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Karnków.
 12. Uchwała Nr XXIII/116/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ostrołęka.
 13. Uchwała Nr XXIII/117/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Domaradzyn.
 14. Uchwała Nr XXVI/140/16 Rady Gminy Głowno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Władysławów Bielawski.
 15. Uchwała Nr XXXI/169/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Bronisławów.
 16. Uchwała Nr XXXI/170/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew.
 17. Uchwała Nr XXXVI/192/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki Domaradzkie.
 18. Uchwała Nr XXXVI/193/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki Zarzeczne, części wsi Gawronki i części wsi Ziewanice.
 19. Uchwała Nr XXXVI/194/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Feliksów.
 20. Uchwała Nr XXXVI/195/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Helenów.
 21. Uchwała Nr XXXVI/196/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice.
 22. Uchwała Nr XXXVI/197/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mięsośnia.
 23. Uchwała Nr XXXVI/198/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piaski Rudnickie.
 24. Uchwała Nr XXXVI/199/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ziewanice.
 25. Uchwała Nr XXXVII/204/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska.
 26. Uchwała Nr XLIX/249/18 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów.
 27. Uchwała Nr XLIX/253/18 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popówek Włościański.
 28. Uchwała Nr XLIX/251/18 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudniczek.
 29. Uchwała Nr XLIX/249/18 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Zbrożkowa i części wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa).
 30. Uchwała Nr XLIX/252/18 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów Głowieński.
 31. Uchwała Nr LI/258/18 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadzielin.
 32. Uchwała Nr LI/259/18 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna.
 33. Uchwała Nr LI/260/18 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska.
 • autor: Piotr Antczak, data: 2016-02-24

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117