News 2021

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Głowno złożyła wniosek do programu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. W ramach projektu uczniowie ze szkół podstawowych i średnich mogą otrzymać do osobistego użytku laptop.

 

Aby otrzymać wsparcie muszą być spełnione dwa warunki:

- dziecko musi zamieszkiwać na terenie funkcjonowania zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego;

- krewny w linii prostej (np. ojciec dziadek, pradziadek, matka babcia, prababcia) musiał zamieszkiwać tą miejscowość i pracować w zlikwidowanym PGR.

 

Prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w zlikwidowanych PGR.

 

Wykorzystanie sprzętu przez dziecko podlegać będzie monitorowaniu przez okres dwóch lat od daty rozliczenia projektu.

W związku z tym w terminie od 08.11.2021 r. do 30.11.2021 r. w godzinach funkcjonowania urzędu przyjmowane będą oświadczenia od osób chętnych na uzyskanie wsparcia w postaci sprzętu komputerowego.

Oświadczenie musi zostać złożone w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 95-015 Głowno, pokój nr 8 w godzinach funkcjonowania urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2021 r.

Młodzież ucząca się w szkołach średnich, która ukończyła 18 lat składa wniosek samodzielnie.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Procedura oceny wniosków i przyznawania środków będzie przeprowadzana przez inne niż Urząd Gminy Głowno podmioty. Na poziomie Gminy oświadczenia będą jedynie przyjmowane i następnie przekazywane do instytucji odpowiedzialnej za realizację projektu.

Formularze oświadczeń oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy Głowno lub można je pobrać ze strony - poniżej.

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 42 719 12 91 wew. 123 lub osobiście pokój nr 13.

  • autor: Anna Marciniak, data: 2021-11-08

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117