News 2021

Uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Kamień

5 listopada 2021 r. wyremontowana droga w miejscowości Kamień doczekała się uroczystego otwarcia. W otwarciu wzięło udział wiele osób, które przyczyniły się do zrealizowania inwestycji oraz mieszkańcy wsi Kamień i Kadzielin. Na uroczystość przybyli: Pan Marek Matuszewski – Poseł RP, Pan Maciej Łuczak – Senator RP, Pani Bogumiła Kapusta – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Pani Alicja Antczak – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Dominik Gabrysiak – Wicestarosta Powiatu Zgierskiego, Pan Leszek Potakowski – Radny Powiatu Zgierskiego, Pan Piotr Kierus – sołtys wsi Kamień, Pan Ireneusz Kozłowski – sołtys wsi Kadzielin, Pan Marek Jóźwiak – Wójt Gminy Głowno, Pan Maciej Olejniczak – Zastępca Wójta Gminy Głowno, Pani Cezara Stokowska – Skarbnik Gminy Głowno.

Wójt Gminy Głowno oraz zaproszeni goście w swoich wypowiedziach podkreślali, jak ważna jest rola realizacji inwestycji związanych z budową, czy modernizacją infrastruktury drogowej, która  przekłada się na wzrost bezpieczeństwa na drogach. Mówcy wyrażali także nadzieję na dalszą współpracę oraz motywowali do składania wniosków o dotacje w kolejnych naborach.