Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Harmonoram odbioru odpadów na rok 2019

harmonogram odbioru odpadów na rok 2019

Nowe zasady segreowania odpadów

nowe zasady segregowania odpadów

Stawki i terminy płatności

stawki i terminy

stan zaległości w opłacie za odpady komunalne na dzień 31 marca 2018 r

Zaległości w odpadach....

Odbiór odpadów wielkogabartyowych sprzed posesji

Odpady wielkogabarytowe - zbiórka w 2018 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku

Zaległości na dzień 01 listopada 2017 roku

Zadłużenie w 2017 roku

Nowe prawo dla czystego środowiska

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują  nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, które wprowadziła znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Zgodnie z jej założeniami każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy ma obowiązek...

Zasady segregowania odpadów komunalnych

Żółty czy zielony? jak poprawnie segregować odpady

Informacje dotyczące pojemników oraz worków na odpady

Informujemy, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, oraz z zasadami segregowania odpadów na terenie gminy...

Deklaracja o wysokości opłaty za odpady komunalne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czytości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) aby zapewnić prawidłowe obliczenie stawki opłaty każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.