Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Harmonoram odbioru odpadów na rok 2019

harmonogram odbioru odpadów na rok 2019

Nowe zasady segreowania odpadów

nowe zasady segregowania odpadów

stan zaległości w opłacie za odpady komunalne na dzień 31 marca 2018 r

Zaległości w odpadach....

Odbiór odpadów wielkogabartyowych sprzed posesji

Odpady wielkogabarytowe - zbiórka w 2018 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku

Zaległości na dzień 01 listopada 2017 roku

Zadłużenie w 2017 roku

Nowe prawo dla czystego środowiska

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują  nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, które wprowadziła znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Zgodnie z jej założeniami każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy ma obowiązek...

Stawki i terminy płatności

stawki i terminy

Zasady segregowania odpadów komunalnych

Żółty czy zielony? jak poprawnie segregować odpady

Informacje dotyczące pojemników oraz worków na odpady

Informujemy, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, oraz z zasadami segregowania odpadów na terenie gminy...

Deklaracja o wysokości opłaty za odpady komunalne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czytości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) aby zapewnić prawidłowe obliczenie stawki opłaty każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.