Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Konsultacje Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Wójt Gminy Głowno ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok...

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 15/2019 z dnia 04.02.2019 r. przedstawiam listę podmiotów...

WÓJT GMINY GŁOWNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Informujemy, że organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku...

UWAGA! – zmiana terminu spotkania konsultacyjnego w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad przyjęciem ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z którą dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy, informujemy, że  spotkanie konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019, które pierwotnie miało odbyć się 12 listopada 2018 r. zostaje przeniesione na dzień 13 listopada 2018 roku na godzinę 15:00. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Głowno w pok. nr 6.

  • autor: Piotr Antczak, data: 2018-11-07

Konsultacje Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Wójt Gminy Głowno ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Sprawozdanie roczne za rok 2017 z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Projekt programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok został poddany konsultacjom publicznym...

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 12/2018 z dnia 07.02.2018 r. przedstawiam listę podmiotów, które uzyskały dotacje z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań publicznych w 2018 roku...

WÓJT GMINY GŁOWNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

WÓJT GMINY GŁOWNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku...

Konsultacje Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Wójt Gminy Głowno zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji rocznego projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2018 rok...

Ogłoszenie dot. przyznania dotacji na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 12/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. przedstawiamy listę podmiotów które uzyskały dotację z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań pożytku publicznego w 2017 roku...

WÓJT GMINY GŁOWNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Na podstawie art. art. 4 ust. 1 pkt 1, 14, 15, 16 i 17, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Wójt Gminy Głowno ogłsza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku.

Nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych

Informujemy, że 3 września 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2017 r.

Informacje dotyczące konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Ogłoszenie dot. przyznania dotacji na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie dot. przyznania dotacji na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.