Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku

 

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 15/2019 z dnia 04.02.2019 r. przedstawiam listę podmiotów, które uzyskały dotacje z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań publicznych w 2019 roku:

 

Lp.

nazwa oferenta

rodzaj zadania

kwota przeznaczona na zadanie (zł)

przyznana kwota dotacji (zł)

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „Szansa”

edukacja i wychowanie

1.000,00

1.000,00

2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Piaski Rudnickie

Upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych

1.000,00

1.000,00

3

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Popów

Kultura fizyczna i sport

17.000,00

16.000,00

4

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKOLIK”

1.000,00

5

Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

2.000,00

2.000,00

6

Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”

Pomoc społeczna

1.000,00

1.000,00

Razem

22.000,00

22.000,00

 

Odrzucone zostały ofert złożone przez:

  1. Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  2. Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” na zadanie z zakresu upowszechniania kultury, ochrona dóbr kultury, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych;
  3. Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

Głowno dnia 20.03.2019 r.

Z up. Wójta
/-/
Jolanta Szkup
Sekretarz Gminy

drukuj (Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku)

  • autor: Jolanta Szkup - Sekretarz Gminy, data: 2019-03-20

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.