Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

O G Ł O S Z E N I E

Zarządzeniem Nr 17/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Wójt Gminy Głowno

zaprasza

organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057), działając na rzecz mieszkańców gminy Głowno do konsultacji rocznego projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2021 rok.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.gmina-glowno.pl, w BIP oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, pokój nr 5. Uwagi do Programu można nadsyłać od dnia 2 marca 2021 r. do dnia 16 marca 2021 r. na formularzu konsultacji społecznych:

a) w formie elektronicznej  na adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/ lub e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,

b) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno.

Formularz konsultacji można również złożyć osobiście w Urzędu Gminy Głowno.

W dniu 16 marca 2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Głowno spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Głowno w sprawie projektu ww. uchwały. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Głowno, dnia 22.02.2021 r.

Zastępca Wójta
Gminy Głowno
/-/
Maciej Olejniczak

drukuj (Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021)

  • autor: Piotr Antczak, data: 2021-02-22

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.