Nagłówek

Treść strony

Gminna Spółka Wodna w Gminie Głowno

Zgodnie z Decyzją Starosty Zgierskiego OS.6223-9/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. został zatwierdzony Statut Gminnej Spółki Wodnej w Gminie Głowno z siedzibą w Głownie, ul. Kilińskiego 2. W dniu 20.04.2005 r., pod poz. 350 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wpisał Gminną Spółkę Wodną  do katastru wodnego. Została ona powołana na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Starostę Zgierskiego.


Spółka Wodna w Głownie jest reprezentowana przez Zarząd, w składzie:

  • Pan Ruciński Zygmunt - Prezes
  • Pan Marczyk Roman - Z-ca Prezesa
  • Pan Dąbek Eligiusz - Sekretarz
  • Pan Olejniczak Radosław - Członek zarządu
  • Pan Kucharczyk Krzysztof - Członek zarządu
  • Pan Dałek Mieczysław - Członek zarządu
  • Pan Szczepaniak Marek - Członek zarządu


Komisja Rewizyjna:

  • Pan Potakowski Leszek - Przewodniczący
  • Pan Sociński Leszek - Członek
  • Pan Stajuda Krzysztof - członek


We wszelkich sprawach dotyczących Gminnej Spółki Wodnej w Gminie Głowno należy się kontaktować z:

Panem Maciejem Olejniczakiem

tel. 42 719 12 91 wew. 123

e-mail: olejniczak.maciej@gmina-glowno.pl


Numer konta do opłat składek

Gminna Spółka Wodna
Bank Spółdzielczy w Głownie

52 8787 0000 0008 4071 2000 0001

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.06

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.