Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Zapraszamy do korzystania z portalu mapowego z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno

  • -

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głowno

Wykaz obowiązujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Głowno

Opracowanie Ekofizjograficzne Gminy Głowno

Opracowanie Ekofizjograficzne Gminy Głowno

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Krótki opis dotyczący zasad i etapów w procedurze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Głowno zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla fragmentu obrębu Popów Głowieński...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów Gminy Głowno...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwały Nr XLI/227/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Helenów i części wsi Ziewanice

Wójt Gminy Głowno zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Helenów i części wsi Ziewanice...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew i Bronisławów...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Władysławów Bielawski

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Władysławów Bielawski

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

OBWIESZCZENIE wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:
1. dla obszaru wsi Domaradzyn,
2. dla obszaru wsi Karnków,
3. dla obszaru wsi Ostrołęka.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, części wsi Ziewanice, części wsi Helenów

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, części wsi Ziewanice, części wsi Helenów

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, części wsi Ziewanice, części wsi Helenów

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, części wsi Ziewanice, części wsi Helenów

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.26

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.