Szkody łowieckie

Nowa procedura zgłaszania szkód łowieckich

Z dniem 23 sierpnia 2018 roku w życie weszła kolejna nowelizacja ustawy prawo łowieckie, która zmieniła procedurę związaną z kwestiami odszkodowań za szkody łowieckie...

Obszar obwodów łowieckich na terenie Gminy Głowno

Wykaz obwodów i kół łowieckich na terenie Gminy Głowno...

Informacje o polowaniach

Informacje dotyczące polowań na terenie gminy Głowno...

Apel w sprawie szkód łowieckich

Szanowni Państwo, w związku z zauważalnym w ostatnim czasie wzrostem populacji zwierzyny łownej, a w szczególności dzików, oraz z licznymi zgłoszeniami ze strony mieszkańców...

Wnioskujemy o zwiększenie odstrzału dzików

Szanowni Państwo, w związku z zauważalnym w ostatnim czasie wzrostem liczebności populacji dzików na terenie Gminy Głowno...

Odpowiedź Zarządu Okręgowego PZŁ na wniosek o zwiększenie odstrzału dzików

Szanowni Państwo, w dniu 13 czerwca 2016 r. skierowaliśmy wniosek do kół łowieckich działających na terenie gminy o zmianę rocznych planów łowieckich na bieżący rok w zakresie zwiększenia odstrzału i pozyskania dzików...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117