Kierownictwo Urzędu

Władze Gminy Głowno

Wójt Gminy

Tomasz Drużka - e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl

Zastępca Wójta Gminy Głowno

Karolina Sobierajska - e-mail: sobierajska.karolina@gmina-glowno.pl

Sekretarz Gminy

Maciej Olejniczak, e-mail: sekretarz@gmina-glowno.pl; olejniczak.maciej@gmina-glowno.pl 

Skarbnik Gminy

Cezara Stokowska, e-mail: stokowska.cezara@gmina-glowno.pl

Przyjmowanie interesantów

Przyjmowanie interesantów przez Kierownictwo Urzędu:

  1. przez Wójta Gminy Głowno, a w przypadku jego nieobecności Sekretarza Gminy, lub osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy, w każdy wtorek i piątek w godzinach od 800 do 1000 na podstawie wcześniejszych zapisów dokonywanych przez Sekretariat Wójta Gminy Głowno,
  2. przez Sekretarza Gminy w dniach i godzinach określonych w pkt 1,
  3. przez wyznaczonych pracowników – codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117