Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotacja w 2019 roku

Gmina Głowno od 1 kwietnia 2019 r. rozpocznie nabór wniosków od mieszkańców o przyznanie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków...

Regulamin udzielania dotacji

Gmina Głowno od 1 lipca 2017 r. rozpocznie nabór wniosków od mieszkańców o przyznanie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117