Ochrona przed koronawirusem

Ochrona przed koronawirusem - porady

Poniżej znajdują się opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów materiały wskazujące jak ochronić siebie oraz swoich bliskich przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Pamiętajmy, że ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez nowy koronawirus. WHO zaleca wszystkim osobom,niezależnie od wieku, podjęcie kroków w celu ochrony przed wirusem, np. poprzez przestrzeganie zasad higieny rąk i higieny dróg oddechowych.

Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO

 • Koronawirus-infografiki-1
 • Koronawirus-infografiki-2
 • Koronawirus-infografiki-3
 • Koronawirus-infografiki-4
 • Koronawirus-infografiki-5
 • Koronawirus-infografiki-6
 • Koronawirus-infografiki-7
 • Koronawirus-infografiki-8
 • Koronawirus-infografiki-9
 • Koronawirus-infografiki-10
 • Koronawirus-infografiki-11
 • Koronawirus-infografiki-11
 • Koronawirus-infografiki-12
 • Koronawirus-infografiki-13

Więcej informacji dotyczących zapobieganiu i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom Covid-19 na portalu gov.pl

 • autor: Andrzej Guzek

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117