Odpady komunalne

Uwaga zmiana harmonogramu odbioru odpadów od czerwca 2021 r

Informujemy, że od 1 czerwca 2021 r. ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych...

Uchwały Rady Gminy Głowno związane z gospodarowaniem odpadami konunalnymi

Akty prawa miejscowego przyjęte przez Radę Gminy Głowno w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie oraz gospodarowania odpadami komunalnymi...

Deklaracja, stawki i terminy płatności

Nowe stawki opłat i zasady ich ponoszenia...

Nowe zasady segreowania odpadów

nowe zasady segregowania odpadów