Odpady komunalne

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 r.

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 r...

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888) art. 6 ust. 1 pkt 2 każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...

Deklaracja, stawki i terminy płatności

Nowe stawki opłat i zasady ich ponoszenia...

Uchwały Rady Gminy Głowno związane z gospodarowaniem odpadami konunalnymi

Akty prawa miejscowego przyjęte przez Radę Gminy Głowno w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie oraz gospodarowania odpadami komunalnymi...

Nowe zasady segreowania odpadów

nowe zasady segregowania odpadów

Nowe prawo dla czystego środowiska

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują  nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, które wprowadziła znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Zgodnie z jej założeniami każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy ma obowiązek...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117