Projekty - Środki UE i Krajowe

Projekt ZDALNA SZKOŁA

Gmina Głowno w związku ..........

„Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno”

Wójt Gminy Głowno – Marek Jóźwiak podpisał w dniu 09 stycznia 2019 r. umowę o dofinansowanie projektu: „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie:

Realizacja projektu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. A. Mickiewicza w Mąkolicach:

Realizacja projektu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim:

Realizacja projektu:

Podsumowanie realizacji projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno”

Wraz z końcem listopada 2020 r. w każdej z naszych szkół zakończyła się realizacja projektu...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117